6_keturinkappalaispappila1varakuva.jpg6. Keturin kappalaisenpappila
1850- luvulta, nykyisin yksityiskotina. Keturin paikalla olleen talon tiedetään toimineen 1699 kappalaisen virkatalona. Päärakennus rakennettiin uudelleen ennen vuotta 1823 ja nykyinen päärakennus on vuosien 1855–1866 väliseltä ajalta. Keturin kappalaispappila on rakennustyyliltään puhdasta uusklassismia,

Keturin talon pohjoispuolella Turkinpuistossa sijaitsi Turkin talo, jonka maat lunastettiin aikoinaan Kauppalan perustamiseksi. Myös Kauppalan asemakaavan laajennusalue pakkolunastettiin 1914 Keturin talon pelloista. Tiesitkö, että Keturi on myös Korkeasaaren entisen intendentin, tohtori Ilkka Koiviston lapsuudenkoti?